English
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾0149香港王中王正版:环球新怪物电影定档 有望安排德普新片

发布时间:2018-05-21

0149香港王中王正版:畗眆3?11干匡???は癸?崩??3??匡?璖瓣???猀??跋空癮?ㄤ龟常琌留┦?翠縒??????笵???磅?穌?翠縒?穦砆DQ??琌蹦??跑︹纒?も砃?跑Θ┮孔?セ??∕???┷穘疾腇???厩?芖チ秈囊???弧??琌縒ミ壁竤?Τ縒疭ゅて?琌??翠??τぃ琌い瓣??临店??簀???ぃ粄??チ??耴???ぃ粄??翠縒??璶ǐ?材?兵隔??穌?チ??∕????笷???∕???穞縒?ヘ夹???∕??ㄏノㄢ??も猭??娩弧局臔膀セ猭??龟悔?绊∕は癸膀セ猭?????璶辰ヘ睼痌?叭―?筯??眔干匡?把匡戈??程ㄥ???????碞琌跋空癮??匡羭阶韭??跋空癮砆朝產痋借拜?琌?局臔膀セ猭??﹡礛弧讽礛局臔?朝產痋Τ称τㄓ?ミ??ボ??眎穝籇酚??琌跋空癮?2016?11る2らк某??睦猭ボ?い礗縉膀セ猭?跋空癮讽初蓟晾?硈尿ㄢΩ?粄酚?い?琌???ㄤ?朝產痋弧??禕?翴?跋空癮ǎ礚?╄苦??ぃ眔ぃ┯粄?跋空癮?琌み獶?┸??縒ミ?匡????︾?糒ぺ弧局臔膀セ猭?ぃ筁稱Θ??匡????腇?匡布??被旅?翠縒???ヘ?跋空癮瘤礛琌??翠渤в?㏄畑??PLANB????ㄨ種籔?渤в?┰秨禯瞒????渤в??現乎ぃ度躬???∕????????翠セ??к阑ぱ绰い?㎝戈セ臦舦???陪╄牟膀セ猭材?兵???翠疭?︽現跋琌い地?チ?㎝瓣ぃ?だ瞒?场だ??材??兵??翠疭?︽現跋琌い地?チ?㎝瓣???ㄉΤ蔼??獀舦??よ︽現跋办??烈?いァ?チ現┎??跋空癮ぃ?㎝?渤в?ち澄跋空癮?㎝?渤в?ち澄盾?ぃ???琌?渤в??辊?瓁畍??渤в??現乎跋空癮Τ??垦购郸??Ω干匡?㏄畑砆DQ?跋空癮??㏄畑?驹?⊿Τま癬は癸?ず场?ヴ?獶某?????セㄓ碞琌?官???い?ア毖??2015??????翠?穝阶??砆跌?琌?翠縒??ē??硂セ?い?跋空癮祇?肈????????匡羭﹠诀?--眖跋某穦?ミ猭穦?匡羭巨北??ゅ彻?讽い矗???璶Τ?ì非称??﹚祘??戈方щ????獂チ??腀種拟も??????臔??????跋?и????筁憨??堵穞????眎琌??穝玂翠?チ??獀?ッ尿?獀???辨??チ??耴阶?㎝?縒ミ?瓣阶?????篶?翠玡硚??材?贺稱钩??2016??跋空癮??チ?囊ず场祇癬??翠玡硚?∕某ゅ?ē??眏秸璶??翠и???獀肚┯????翠?チ?ず场?∕????砰種醚??み基?????じ???現獀?穝???眎秈︽?某穦к???烩?╄??絵??絵揭?絵カ单单???镑井籈??计?翠?チ?粄??莱赣琌??現獀?穝??瑈よ猭??硂?┮孔??翠玡硚∕某ゅ?琌й脓チ秈囊???芖玡硚∕某ゅ??ㄢ?常?眎?セ?そщ?∕??疉の?舦?そщ?ゲ礛珼驹瓣產?舦?籔膀セ猭?笻璉?跋空癮は癸??盽〆穦?8?31∕﹚??璶穌?そチ矗????そチщ布???翠縒?﹡み忌臩礚框???盽〆穦碞膀セ猭104兵秈︽睦猭?眏秸そ戮??璶局臔膀セ猭??┚い地?チ?㎝瓣?翠疭?︽現跋?跋空癮?そ秨初?礗縉膀セ猭?硂ㄇ?瞷ì?靡??跋空癮∕ぃ穦局臔膀セ猭??ぃ穦?┚い地?チ?㎝瓣?翠疭跋?兢???瓣??盽〆糜模﹙ら玡?ボ?舅猭?タ????い瓣?玻囊琌㎝い瓣疭︹?穦?竡候盞硈??癬??τ膀セ猭方?舅猭?Τ闽?挡??囊盡現??弧猭?蛤膀セ猭の舅猭穝?璹ず甧Τ╄牟?ら?稱把匡ミ猭穦?璶σ納?Τ闽弧猭ま癬セ翠?穦?闽猔?は癸??戳к┶??瓣??┶荡局臔舅猭㎝碙?い瓣?玻囊?烩旧?糜模﹙?皐ǎ﹀?牟の???璶甡???┵堵糜模﹙?種ǎ琌?ゴ溃ē阶?パ??篟反??瓣ㄢ????喘ēぃ穦氨ゎ㊣??挡??囊盡現???腹?Τは癸?い??借好?筁?Τ?蔼驰?挡??囊盡現???ゴ?磅現囊??腹常?镑把匡???瞷?ぃ??筁?パ?Τ闽???ゼΤ?ミの腨?磅︽?琵?ㄇそ礛珼驹瓣產舅猭?????硄筁匡羭Θ?ミ猭穦某???琌?舅猭?タ?材?兵????い瓣?玻囊烩旧琌い瓣疭︹?穦?竡程セ借?疭紉??種????翠碿種癲絴い瓣?玻囊?は癸い瓣?玻囊?烩旧?は癸?玻囊烩旧?いァ?チ現┎癸?翠???恨獀舦?碞琌笻舅︽??ゲ斗??Τ?は癸㎝筀??ミ猭穦???翠??琜篶??璶舱Θ场だ?钡??碙??蝴臔い地?チ?㎝瓣琌い瓣?玻囊烩旧??穦?竡瓣產?舅?砏﹚?琌Θ?ミ猭穦某??膀セ玡矗㎝?み璶―?ヴ??躬??挡??囊盡現??碞琌╄牟瓣產舅猭?ぃ碙?瓣產?舅????讽礛礚戈?把匡ミ猭穦?硂籔ē阶?パ礚闽?い羛快?ヴ?вチ?さ??ㄢ穦??翠??刮癚阶??????翠?穦Τㄇ??戳?ㄓ?﹚瓣產?砰龟︽?膀セ??㎝現郸?ю阑い瓣?玻囊?烩旧?龟借?碞琌?笆穘?翠疭?︽現跋?舅?膀娄?碞琌?は癸??瓣ㄢ???瘆胊?翠?獀???碞琌?穕甡730?窾?翠?璏?褐?㎝????ぱ???琿杠币ボ?翠???把現?璶宽?舅猭弘??宽?舅猭弘?碞璶碙?い瓣?玻囊?烩旧?碞璶碙??玻囊烩旧?いァ現┎癸?翠???恨獀舦?鲸恨Τは癸?喘ēぃ穦氨ゎ㊣??挡??囊盡現???腹??玡ら?ヴ某??粆碞戮ぇ??は癸?某??ǎ癘?玡?辩模┚?礛?某霍驰?は癸?囊盡現???渤は癸?某????蝮ぃ幢?羘?硂弧??计は癸?????フ?筁?驰笻舅?腹?瞷?临稱驰?碞璶稱睲睲贰???舅糤??い瓣?玻囊烩旧琌い瓣疭︹?穦?竡程セ借?疭紉??ず甧?琌ㄌ猭獀瓣瞶現???羭惫??琌絋玂??瓣ㄢ????翠?龟筋ぃǐ妓?ぃ跑??舅?玂毁??翠?穦莱糤眏癸い瓣?玻囊㎝い瓣疭︹?穦?竡?粄??癸ヴ?粃鯣?は癸㎝?瓜崩陆い瓣?玻囊烩旧???ē︽常璶箂甧г?糂簙煌琎ら??篴ヰ?翠跋????瓣現?盽〆㎝〆???いァ現┎??瓣現??の?翠い羛快癸???礚?闽胔?獺ヴ㎝や?璓谅??眏秸?瘤礛?ヴ?現?〆??戮???砫ヴぃ??ヴ???ヘ玡瓣悔?墩跑て窾???翠??瓣產癸?秨??爵繷躇?ō??︽穨弘璣?篴ヰ〆?璶膥尿祇揣タ?縩伐?紇臫??ぃа?み??膔玡︽??羉篴?翠??砍い地?岸?ㄏ㏑六癭荷否??糂簙煌㈱ē?篴ヰ〆?常琌狝叭瓣產????ρ現???Τ??瓣現?结ぉ?盧蔼篴臕の?璶ㄏ㏑?琵??Τ诀穦把籔瓣產?現獀?坝のチ?菏服??и?癸?稰?礚ゑ??篴の?花????現??祘?┯更?и??坝?à︹?硂ㄇ烦るΤ?び?螟а????拘??????瓣產???眔?菌?┦?Θ碞?τ現?〆???瓣現??烩旧??绊?瞅露いみ????囊㎝瓣產???癪膍????秖??ǎ靡?硂?ち?祇甶?尿?瓣產祇甶?ē膍郸?疭?矗?い????厨??だ闽猔?翠?竒蕾祇甶?チネэ到の?穦铆﹚??や??翠磕?瓣產祇甶?Ы?縩伐把籔??盿?隔??の?竑翠緿?芖跋单?璶瓣產驹菠い??踞瓣產砫ヴ??ㄉ瓣產碔眏篴???????篴ヰ〆?籔?翠??㊣???㏑笲??????莱膥尿?瓣產祇甶驹菠?ē膍郸?????翠ъ?菌?┦?诀笿??瓣產㎝?翠?戳羉篴铆﹚??癪膍?糂簙煌临籄???20??現?〆?ネ睵いΤㄢ妓狥﹁辣ì?禥???琌ね剿?眖い??瓣現?のい羛快?и粄醚?????碙穛?Τㄏ㏑稰?狟ね?и?だ篴┋?籔???隔?︽????琌羱??肚??チ現?ㄆ穨?и??蔼砍???у??у纔╭??碔?眏??骸荐薄?穝ネ?秖????チ現??钉ヮい?ㄏи?ッ环獵琄㎝????〗?翠ゅ蹲厨癘?狶疎藉?翠ゅ蹲厨癟沮い瓣瓁呼厨笵??唉パ瓁磨??牡差㎝?よ侯?磅猭差舱Θ?羛?絪钉ら玡玡┕﹁‵畄罣秈︽きぱ???ǖ??臱瞒?膟寒差筄10看?硂Ω羛?ǖ呸?Ω蹦??瓁磨??牡差??よ侯?磅猭差羛?︽笆??家?盢菌?5ぱ4????牡跋?癡把垦?抖乃籄癬?玡???籔?磨秈︽肪硄??俱?絪钉?????皌?纐??临惠璶竒?σ喷??硂Ω羛?ǖ??絪钉?祇瞷?琩靡?摸差唉40緇看?臱瞒?膟寒差10緇看?Τ?蝴臔?и?瑅舦痲????絪钉?揣?闽?瓁ざ残?絪钉だ琿羛ǖ??瓁磨??牡差??よ磅猭差だ璾3?ぃ?よ?ǖ呸?絋玂?ス祇瞷薄猵??ㄌ酚??舦?㎝戮砫だ??е硉玡?矪竚??安?祇瞷?膟瓁磨?и瓁磨?ミ?莱癸??膟寒差獻寒獻舦?и?牡差??磅猭?и寒差獶猭?即??よ磅猭差玥玡?磅猭??闽?瓁籄硂碞?ゑ筁?琌???も?ノ????さ玱琌?鬏?Θ???瓁牡チ羛?ǖ呸?羛ň羛北?痲?蔼?磅猭絛瞅?約??︽?絪钉??临癸﹁‵?畄罣秈︽龟?ǖ琩?癸ゑユ瑈瓁?畄罣?砞?恨瞶㎝?瑅吏挂玂臔竒喷???碔畄?闽?瓁㎝?‵カ捌カ?朝晶璟盿繷磞急?舦窸??い瓣?ㄢ?????–磞?掸?常稰??竧礚ゑ??砞眏?铆㏕?瞷?娩??ň????臔?и???﹙??瞒ぃ秨瓁????Κ癬硂???ㄏ㏑?и?砫礚?禪??闽?瓁?杠粂耏?Τ羘??ネ蝗︽щ戈臮拜狝叭?恨辩?颳?じǐ墩?ㄓ癸穝砍カ初?カǐ墩Τ?陪紇臫??じ?さ?4るい癬锣眏??戳?蹲?计?ど?93???キ????穝砍カ初瓣產?羬?繧?穝砍カ初竒蕾ご铆﹚パ??戈瑈ǐ????┸??ㄢ㏄ず?碩禨?12%??ㄏ赣瓣ァ︽?ぱず?????往??瞯??40往?τ???現┎ョ??瓣悔砯刽膀?舱麓碝―300货?じ覸?禪蹿??癸?诀??φㄤ竒盽姐癴畉ぃ耞耎???硄等?尿ǐ蔼?ń┰?硈禴计?る?菌??翴??φㄤァ︽??砆???秸蔼?瞯??ェ瓣杜?40%パ?戈?Τ???ェ竒蕾疭?竒ぃ癬獺み菲辅の戈?瑈ǐ??ェ?禴?28?る???ㄤ?┰??瑆瓣產?珹ぺ﹁の茎﹁?单????╈仓?砯刽ョ?菲?礛τ??场だ穝砍カ初瓣產?竒蕾ご礛铆﹚?筁?计?ぃぶ穝砍カ初А璓?э到膀セ???珹?蹲瞯現郸?艶珺矗ど?蹲纗称?搭ぶ竒盽姐í?の祇︽??ゑㄒセ?砯刽杜ㄩ???╄縨?じ锣眏の戈?瑈ǐ?瓣悔砯刽膀?舱麓箇戳セ?穝砍カ初竒蕾糤?盢パ???%矗ど?%?2019?秈?˙糤??%?玡春ご礛贾芠?瘤礛穝砍カ初?カ玡㏄瑈??16货?じ戈????癸セ??さ?Τ532货?じ戈?瞓瑈?度妮?计ヘ?埃?┰??瑆?カщ戈?猑祔还??掸?箇戳セ近?诀ぃ穦硑Θ癌礟?莱耎?ㄤ?穝砍カ初??カ尿禴?丁Τ?竒筁?计る秸俱??穝砍カ初?カ?竒р1る?ど碩?て?礛τカ初︳璸穝砍カ初セ???糤?盢笷%?箇戳カ?瞯盢??12??︳?ㄣ?ま???瓣硄等溃?ご礛放㎝??じの?杜?竒筁?近?ど?ど墩盢?絯?τ穝砍カ初?カ?200ぱ絬?は滦?掸?粄??カ?禴?丁Τ?????戈??ㄑ把σ??ぃ篶Θヴ?щ戈?某??さ?猭瓣眃?紇甶超辊玡???Τ紇韭??砆?北┦獻?沮猭瓣?猭?????硓臩????淮?簍??㏄き?ぺ兢牡よ厨???北猭瓣帝?旧簍?ゑ?癵???牡よ嘿タ秈︽秸琩??ゑ????畍皑?ī焊┯粄ㄤ讽ㄆ?粄醚癸よ???粄??ぃ讽︽??粄?Τ闽?北琌咎?稱钩??甡??克盞闽玒蝴?ㄢ??甡??牡よ嘿???㏄?边?ぺ兢ガń吹Λ皊┍籔?ゑ?ǎ???耻??狹??稰?ぃ続?繦?ア??谋?眶ㄓ??稱癬??纯綝┦獻?胔好?ゑ?????い辅媚?癵穡?眏??????ボ籔?ゑ?蝴??ㄢ?克盞闽玒?眏秸硂?琌?????簍美ネ睵?稱?59烦??ゑ?琌猭瓣筿紇?郴?旧簍?纯磅旧???渡眓??糧辅????硂?炳もぃび????材きじ??の?LUCY?禬?焚甐?单芥畒筿紇?纯12?莉矗?Τ?猭瓣而吹??ぇ嘿?惩蓟筿紇贱???琌猭瓣?筍程蔼旧簍?笷444窾稼じ(?4,101窾翠じ)??ゑ?纯竒菌4琿盉??▅Τ5????材3ヴヾ???瓣紇琍?甊?蝴地?(MillaJovovich)??ゑ??猭瓣現韭ㄣ紇臫??纯Θ?崩笆讽Ы?э祙???ま旧簍?猭瓣╃尼筿紇?〗猭穝??翠ゅ蹲厨癟沮い硄?厨笵??芖?跋烩旧?讲璣ゅ碞戮2㏄??玡?芖?跋烩旧?皑璣?琎ら抄?い瓣瓣チ囊??カ某?把匡??苯刁??布?????辨讲璣ゅ?跌チ種のチ秸跑て????рゼㄓ2????暗??э到瞷Τ?猵?皑璣??ボ?и??產璶拜???и?ρκ﹎ネ?Τ⊿Τэ到??筿??诀Τ⊿Τ搭ぶ?ㄢ─闽玒Τ⊿Τэ到?и?癸?闽玒Τ⊿Τ糤秈?瞷初?チ渤?羘驰??⊿Τ??皑璣?籄氮??睲稟?辨讲璣ゅ?堡ゼㄓ2??р硂ㄇ?猵э到?砆拜の埃?讽ぱ腊畗ォ??苯刁??ゼㄓ琌?Τㄤ?徊匡砏购?皑璣?籄瓣チ囊矗??某??匡?璝т?????荷秖把??拨澈瓣チ囊?匡?獶盽????芖常Τ??璶Τ?丁?﹚穦??

0149香港王中王正版:赋?地辩?璣尝?地硷ミ??璱糜臟?单?畊?翠ゅ蹲厨癟?癘?狶疎藉?綠獀???瓣??盽〆穦??瓣現?琎ら?と??翠い羛快だ?羭︽?篴ヰ翠跋????瓣????㎝?瓣現?盽〆?〆?箋祇篴臕靡?靡礟祸??瓣現?捌?畊赋?地?辩?璣??瓣??盽〆穦捌???尝?地??瓣現?捌???硷ミ??翠緿?勾〆?穦緉穦捌?ヴ?璱?い羛快捌?ヴ糜臟?单?畊?琎ら??羭︽?篴ヰ?????瓣現?盽〆㎝〆?箋祇篴臕靡?靡礟祸?赋?地?辩?璣?硷ミ???58?篴ヰ?翠跋????瓣現?盽〆㎝〆?箋祇篴臕靡?靡礟?硷ミ??祸Α?璓勉???篴ヰ〆??ら????砞瓣產の?翠?よ?祇揣縩伐?ノ?胔?癸瓣產?┚港砰瞷礚╬?膍?琵?瓣現??羱??肚?篴ヰ〆?ッ环琌囊㎝瓣產?腳禥癩碔?琌?チ現?ㄆ穨祇甶??璶?秖??辨??膥尿???翠龟瞷??瓣ㄢ??臔???だ祇揣????秖?篴ヰ〆?筁??みщ??瓣現???產畑??蝴臔?翠?戳祇甶铆﹚の把籔ず??砞单よ?祇揣縩伐?ノ?Θ?蝴臔??瓣ㄢ??よ皐㎝膀セ猭?翧?篨糾?琌Ё?㎝俱?稲瓣稲翠?秖?い丁??硷ミ?苂きよ?暗眔?????篴ヰ〆??きよ?暗眔???琌戮砫糹︽眔????篴ヰ〆??ら縩伐把籔??瓣現???砰穦某单?璶?笆??竒蕾?ゅて?毙▅??磕?猭獀?吏玂单巨?よ?矗????Τǎ??種ǎの?某??琌稲瓣稲翠ミ初绊?眔???笻猭??い?戳禔篴ヰ〆???硄筁祇?ゅ彻の钡?蹦砐单よ???は癸笻猭??い??種???琌把籔ず??砞ō砰?︽眔??篴ヰ〆??ら?Ω璾ず?σ诡?崩笆?ず?籔?翠?ユ瑈????琌狝叭?翠?穦?ノ祇揣眔??篴ヰ〆?縩伐や?疭跋現┎の︽現?﹛ㄌ猭琁現???砮过??瓣ㄢ??よ皐??硓筁Θミ醇畐?瞅露??翠?竒蕾?穦祇甶㎝チネ玂毁单?璶某肈?ē膍郸?き琌闽み獵ぶ?胺眃Θ???暗眔??篴ヰ〆??ら硓筁?贺硚畖?瞏獵ぶ??瓣產種醚?糤秈ㄤ稲瓣薄胔?硷ミ?程?羆挡籄さΩ箋祇?篴臕靡?靡礟臤ㄨ???盽〆㎝〆??現?硂??籖?????縩伐癪膍?井籈??產?現?硂??產畑い▁義?酚????獀???烦る??縀纘?穝??現?〆??穝??膥尿灸矮?糜臟?璓勉蔼??﹚篴ヰ〆??瓣產э?祇甶の?翠铆﹚羉篴┮??癪膍??辨渤?膥尿闽み瓣產?闽み?翠??祇揣?ō?縒疭纔墩?縩伐や??翠磕?瓣產祇甶?Ы?や?疭跋現┎㎝︽現?﹛ㄌ猭琁現???蝴臔?翠羉篴铆﹚??ǎ?絑?糂簙煌??篴ヰ盽〆㎝〆?祇ē?ボ?瘤礛現?〆?戮??ヴ???砫ヴぃ??ヴ?粳??篴ヰ〆?祇揣タ?縩伐?紇臫?ぃа?み??膔玡︽??羉篴?翠??砍い地?岸?ㄏ㏑六癭荷否??ǎ?絑?尝?地??だ?﹚????繦??羭︽?篴ヰ翠跋????瓣????箋祇篴臕靡?祸?尝?地?糜臟??璖畗腞??糜磃痌单10?篴ヰ?翠跋????瓣????箋祇篴臕靡??尝?地?ボ?篴臕靡??だ?﹚?翠跋?瓣????癸瓣產诀闽??┮??????琌?????ㄓ把籔?瓣??????├????眎?????穝竒ㄥ瓜ゅ肚冀?ゅ穝筿紇?ǜぃ溃タ??帝?籄?瞷30??羉地ρ?ㄊ?ゅてネ?┏沫?硂琌?????キкら驹?脄祇玡??祇ネ??常璊???い?獿?珿ㄆ--1936????キ?冻皋迷?い?ら穞いà??地瑅睼馒い?贺?繷狶ミ?痙?策洛?獵??ぱ礛??瞷??キó????玡?セㄓ蛤?畍?臮糃流?び︽?策猌?玱ヘ窣畍?つ挡らセ疭叭?デ?防畍?﹀??発筁?????ゲ斗も??も??????硂琌ρ?キ炒?驹?玡程????????琌?打砏痻硋亥︽ぃ硄????讽簀????絙?猭???砏痻?硂?地瑅睼馒??瓣?秖ざ???キ??ぱ礛挡醚?龟穨產?癘??現璶?らセ疭叭?い瓣丁恳......?隔?皑?胔碍璍??贺墩??ρ?キ程??圭繰い簍跑?ソ?獿??ぱ礛?癸??竒ぃ琌?琿╬こ?临Τ??猌??穝??赣暗?о拒?

祇ゅ縀纘稦场稦ㄆ承穨?ミ胺?甧岿诀??翠ゅ蹲厨癟沮穝地?厨笵?い?いァ快そ芔?祇??闽?秈?˙縀纘約?稦场穝??穝踞讽穝???種ǎ????虏嘿?種ǎ????璶??毙▅ま旧稦场踞讽???稦ㄆ承穨?篨糾翧??幢?踞讽?稦场嫉竬躬玪?い快??祇ゅン?硄?柑眏秸?璶辅龟?稦场夹非???匡┺幢?璽砫?玦?踞讽?到????龟罿???稦矨翧?攫ミ?龟稦?龟罿?ノ?旧??璶Ч到稦场σ?蝶基诀??э秈σ?よΑよ猭??だ祇揣σ?癸稦场?縀纘聾郸?ノ?璶??辅龟策?キ羆?癘闽????跋だ秨ㄓ???璶璶―?糴甧稦场???い疭?琌э?承穝い?ア粇岿粇?篨糾翧??幢?踞讽?稦场嫉竬躬玪?璶瞅露?砞蔼?借盡穨て稦场钉ヮ?眏て??蚌癡㎝龟筋岭芬???р闽み闽稲稦场??兜惫琁辅?龟矪?璶???肚э?承穝?稦ㄆ承穨??秈ㄥ??縀纘約?稦场ǎ藉?霍?灸祇Τ??镒癬砈??猳稦?井籈?Θ承穝承穨?眏????ノ?斗?龟稦龟罿?種ǎ????璶翧?攫ミ?龟稦?龟罿?ノ?旧??绊??稦场夹非???獺├筁祑?現獀筁祑?砫ヴ筁祑???筁祑???筁祑???匡┺幢?璽砫?玦?踞讽?到????龟罿???稦矯绊?眖癸囊┚港?蔼???稦场琌?踞讽???猔?眖弘??篈????猵σ诡現獀?借?琂?ら盽??い?踞讽????ㄆ璶ㄆ螟ㄆい??瞷?绊?Τ??Τ????龟筋龟稦龟??琵êㄇ稱稦ㄆ??稦ㄆ?稦Θㄆ?稦场Τ诀穦Τ籖??绊???菌?臛靡???稦矨そキそタ癸?稦矨癸?┦翧??绊??玥?幢ъ幢恨?ぃ┤眔竜??稦矨才?兵ン?璶?義ㄏノ?绊?纔???眅?????∣?癸ǖ跌单??い祇瞷?砮过磅︽囊?隔絬よ皐現郸㎝∕郸场竝ぃ绊∕ぃ??ぃ??单拜肈?舱麓场?璶の?蛤秈?癸ぃ踞讽ぃ???稦矨?沮ㄣ砰薄竊赣?戮??戮?赣秸俱?秸俱?赣?戮??戮?ㄏ????Θ?盽篈?σ?斗?厩Ч到?種ǎ?秈?˙???璶э秈σ?よΑよ猭?糤眏σ???厩┦?皐癸┦??巨?┦?秸笆㎝玂臔??跋办??驹絬??糷?稦场?縩伐┦?Ч到現罿σ??ま旧稦场╟㏕攫ミタ絋現罿芠?ňゎぃち龟悔﹚ヘ夹?ち龟秆∕?篈?秸?蔼?︽笆ぶ辅龟畉单??拜肈??з?Α?竡?﹛贡?竡?眏てσ?挡狦だ猂笲ノ?盢ㄤ??稦场匡┺ヴノ?蝶?贱纔?拜砫發砫??璶ㄌ沮?ㄏ現獀绊﹚?灸祇Τ??稦场眔?角贱㎝躬纘?ㄏ篊???ぃ???睹???稦场??牡眶㎝胓з??種ǎ?璶―?ち龟?幢?踞讽?稦场嫉竬躬玪??ミ胺?甧岿?岿诀??糴甧稦场?э?承穝い?ア粇岿粇?癸倒ぉ甧岿?稦矨σ?σ诡璶?芠蝶基?匡┺ヴノ璶そタ?瞶?腨德琩矪粃?炒甡︽??の????ぃ龟は琈?稦场坚睲タ???埃臮納?ま旧稦场?讽э??玃秈??龟稦產?盡み璓в?囊㎝?チ稦ㄆ承穨???ミ穨?独縆地???ㄢ浪?セ?ミ猭??膥尿秈︽?ミ猭穦?約瞏翠蔼臟???ㄢ浪?兵ㄒ???〆?穦琎ぱ?秨?Ω穦某??匡?穝チ囊腑糂睶祸??〆?穦?畊?疭跋現┎??1る27らそ???舅厨?祅?約瞏翠蔼臟???ㄢ浪?兵ㄒ?????獽?約瞏翠蔼臟﹁?纒?辅龟???ㄢ浪??逼?ЧΘ辅龟??˙ǐ?祘??程??˙?パ?翠疭跋ミ猭???12る27ら??瓣??盽〆穦硄筁Τ闽?約瞏翠蔼臟﹁??砞ミ?─龟琁???ㄢ浪???逼?捌?????翠膀セ猭〆?穦?ヴ???????盽〆穦??舦?┦秆睦㎝?瓃?ㄤ?????ㄢ浪?才?舅猭㎝膀セ猭??瓣??盽〆穦ㄣΤ舅?┦???琌程蔼舦?诀闽?Τミ猭舦?猭?秆睦舦?猭??э舦㎝猭?龟琁?菏服舦?碞Τ闽???ㄢ浪??逼琌?籔膀セ猭?╄牟?盽〆穦??﹚ㄣ程蔼猭????琌??ē?供??碞Τ?讽?硄筁膀セ猭?妓?∕﹚ぃ甧竚好?ㄤ??さΩ?逼籔砞ミ瞏?芖?─?ミ猭┦借???讽??琌パミ猭穦硄筁?τㄆ龟ョ靡?龟琁眔?????耴?承ミ???ㄢ浪?Θ??ㄒ?猭?龟筋?ㄤ??龟琁???ㄢ浪?⊿Τ??穝???⊿Τэ跑?翠疭跋?跋办絛瞅?ぃэ跑?翠籔ず????挂?逼??ぃ???翠カチ??パ???ぇ瓃称╫?は癸?某?㎝êㄇ?猭?弘璣?獺?慧独は癸?琌????琌い瓣舅猭㎝瓣產舅猭┦猭????┪??厩蔓???孔舅猭?舅??舅猭碞琌瓣產??セ?猭?珿??盽〆穦Τ闽?﹁?龟琁???ㄢ浪?ぃ笻膀セ猭??﹚??ē?供??ゲ斗狝眖ぃ?は癸??孔舅?┦猭??ウ籔?炊硄猭???癸?琌?炊硄猭???ミ猭膀娄?ㄣΤ程蔼猭????ヴ?ㄤ?猭?常ぃ眔籔ぇ╄牟?珿ョ嘿??セ猭?┪?ダ猭??は癸?某?㎝琘ㄇ?猭?弘璣??瓜??炊硄猭??蠢?ダ猭?┪秆睦?沮瓣產舅猭较ネ???猭??翠膀セ猭?琌セソ?竚?пΡ??τ笻舅笻猭??翠蔼单猭皘㎝沧糵猭皘常ゲ斗狝羣??盽〆穦癸???ㄢ浪??秆睦㎝?﹚?狝羣?碞琌パ癑?狝眖瓣產?舅?猭????好??辅呈梅鸟露?捌呈秨币Аア毖?翠ゅ蹲厨癟侯?いァ??狥此穝籇厨笵??芖?簙?34腹?瓁ㄆ簍策箇簍琎ら祇ネ種????呈????????辅呈鸟露?ゼ?ゴ秨?辅呈τ眖??κμ蔼??钡糦??┮┋竒筁候?穖毕??ネ㏑砰紉タ硋˙?確?ぃ筁﹟ゼ叉瞒?繧?琎ら睲贬6????瓁よ?睲瑄盺膀?秈︽?疭驹呈?铬呈?箇簍?26烦呈??▆伦铬?C130诀康????呈ゼ?ミㄨゴ秨??皑?┰捌呈??捌呈Τ???籔?呈呈梅鸟露??礚猭ゴ秨?旧璓硂?呈??瞷?パ辅砰?篈?眖1,300璣へ???396μ?蔼?篖辅?ō??端??毕洛ネ?砐?ボ??▆伦琌???縩钡牟┦端甡硑Θヰ??皘よ穖毕?眞???確㊣?み铬?竒4???獀励?眖????癵?计3??瞷?癸羘??Τは莱?秈˙??癵?计ざ?7?8?﹀溃籔?穒ネ㏑格禜镣?铆﹚??临ゼ叉瞒繧挂??き翴?嘲?Θネ临闽龄嘲瓁??疭驹?揣场現驹?ヴぶ盢猌ミゅ?砐?ボ?呈??磅︽膀セ呈癡??常璶―癡絤?き翴?嘲?Θ?は甮笆??硂琌絯侥??硉??玂臔惫琁?呈?ゲ斗蛮竲?胠??蛮竲钡牟???凹??钡???籐?凹?渐籠?羦矪竬场籔璉场?き翴秈︽陆簎?磷??阑繷场硑Θ?端甡?ㄌ酚洛励刮钉矗ㄑ?端甡场?ㄓ???▆伦ΤΘ?き翴?嘲??疭场だ猂?呈?辅龟?き翴?嘲?Θネ临闽龄?璸购ノ?60??辅26?沮眡??▆伦狝?3??铬筁11Ω呈?瓁よ?ボ??沮??癡絤癘魁?琌????Θ剪?呈??讽ぱぱ?才?癡絤夹非??舱Θ盡??舱秸琩?猌ミゅ????祇??タ?秸琩い?ぃ逼埃琌狡?Α?種????杆称?呈ㄣ???单??常ぃ逼埃????呈⊿Τ秨????癡絤讽い穦ミㄨ┰捌呈?硂Ω?﹎????猵?捌呈??ぃì????穦ゑキ盽?е硉??セ铬呈?丁Τ60??硂Ω?26?碞????沮?秆??瓁?簙?簍策?箇璸?6る4ら?8ら秈︽??ネ蝗︽щ戈臮拜狝叭?恨辩?颳?じǐ墩?ㄓ癸穝砍カ初?カǐ墩Τ?陪紇臫??じ?さ?4るい癬锣眏??戳?蹲?计?ど?93???キ????穝砍カ初瓣產?羬?繧?穝砍カ初竒蕾ご铆﹚パ??戈瑈ǐ????┸??ㄢ㏄ず?碩禨?12%??ㄏ赣瓣ァ︽?ぱず?????往??瞯??40往?τ???現┎ョ??瓣悔砯刽膀?舱麓碝―300货?じ覸?禪蹿??癸?诀??φㄤ竒盽姐癴畉ぃ耞耎???硄等?尿ǐ蔼?ń┰?硈禴计?る?菌??翴??φㄤァ︽??砆???秸蔼?瞯??ェ瓣杜?40%パ?戈?Τ???ェ竒蕾疭?竒ぃ癬獺み菲辅の戈?瑈ǐ??ェ?禴?28?る???ㄤ?┰??瑆瓣產?珹ぺ﹁の茎﹁?单????╈仓?砯刽ョ?菲?礛τ??场だ穝砍カ初瓣產?竒蕾ご礛铆﹚?筁?计?ぃぶ穝砍カ初А璓?э到膀セ???珹?蹲瞯現郸?艶珺矗ど?蹲纗称?搭ぶ竒盽姐í?の祇︽??ゑㄒセ?砯刽杜ㄩ???╄縨?じ锣眏の戈?瑈ǐ?瓣悔砯刽膀?舱麓箇戳セ?穝砍カ初竒蕾糤?盢パ???%矗ど?%?2019?秈?˙糤??%?玡春ご礛贾芠?瘤礛穝砍カ初?カ玡㏄瑈??16货?じ戈????癸セ??さ?Τ532货?じ戈?瞓瑈?度妮?计ヘ?埃?┰??瑆?カщ戈?猑祔还??掸?箇戳セ近?诀ぃ穦硑Θ癌礟?莱耎?ㄤ?穝砍カ初??カ尿禴?丁Τ?竒筁?计る秸俱??穝砍カ初?カ?竒р1る?ど碩?て?礛τカ初︳璸穝砍カ初セ???糤?盢笷%?箇戳カ?瞯盢??12??︳?ㄣ?ま???瓣硄等溃?ご礛放㎝??じの?杜?竒筁?近?ど?ど墩盢?絯?τ穝砍カ初?カ?200ぱ絬?は滦?掸?粄??カ?禴?丁Τ?????戈??ㄑ把σ??ぃ篶Θヴ?щ戈?某??翠ゅ蹲厨癟沮い穝?厨笵?ネ篈吏挂场琎ら??ㄊ???币笆?瓣栋いΑ都ノ??方?吏挂玂臔盡兜材?近服琩?秈?˙崩笆?方?玂臔ю绊驹?羇瞏祇甶?疉の1586??方?ネ篈吏挂场?ボ??瓣栋いΑ都ノ??方?吏挂玂臔盡兜材?近服琩?琎ら秨﹍?盢眖?瓣┾秸磅猭癌稦?秖舱Θ273?舱?癸┮Τ疉の??212???カの1,069?郡?1,586??方??吏挂拜肈秈︽服琩?躬纘羭厨笻猭︽???е秆∕都ノ??方???吏挂拜肈?ネ篈吏挂矪??场羛??璹???瓣栋いΑ都ノ??方?吏挂玂臔盡兜︽笆よ???璶―?よ???チ現┎舱麓暗?セ烈跋都ノ?方?吏挂笻猭拜肈逼琩俱獀???絋玂都ノ?方???﹛よ计沮陪ボ?2016???瓣338???の???カ897??ノ栋いΑネ?都ノ??方菏代耞??翴??い?Τ811???А笷夹??%?ㄤい????方菏代耞??翴??563??Τ527???А笷夹??%??璶禬夹?夹?羆罜?哺荒芉㎝盔?????方菏代耞??翴??334??Τ284???А笷夹??85%??璶禬夹?夹?盔?臟㎝?瘁?ネ篈吏挂场?ボ??崩笆?穦菏服?の?祇瞷都ノ??方?玂臔跋ず逼γ??笻猭?砞兜ヘ?ユ硄?禫?繺都?笴单吏挂拜肈?躬纘そ渤硄筁筿杠?稬獺单よΑ秈︽羭厨?ネ篈吏挂场盢服玃?よ硋??龟?ㄌ猭琩矪?ネ篈吏挂场?ボ??服玃?よ現┎Τ?辅龟?ㄌ猭ЧΘ?方玂臔跋购﹚?娩?夹粁砞ミ?笻猭拜肈睲瞶俱獀?兜?翴ヴ叭?盢舱麓?近Ω?菏服浪琩?

約瞏翠蔼臟?翠琿箇璸さ?材?﹗硄ó?潦禦ó布拜肈?ら??約獂闽猔?翠??辨埃??翠甧?潦布?祇??よ獽?翠潦禦蔼臟ず?琿?羛祘ó布???潦禦羛祘ó布?も尿禣ぃ?筁蔼?疭?狶綠る甖琎ら???Τ惠璶?現┎穦把籔?秸?叭―盢も尿禣搭?程??よ獽??翠??穎蔼臟?蔼臟硄ó??獽??翠籔ず??ユ┕?玃秈ㄢ?磕??現┎ゲ斗縩伐籔ず?Τ闽场?肪硄?秸?眖獽?翠??à??祇?т??︽?秆∕よ???埃??ㄢ?????竒蕾?笆Τ┮ぃ?τ玻ネ?潦布拜肈?祇揣蔼臟е倍獽チ?程??痲?蔼臟?翠琿秨硄?戳?パ﹁?纒??祇┪??沧翴?痁Ω?だ?Τ褐バ?瞏??????約?玭4?祏硚???の14??硚??翠臟?祇扳硂ㄇㄓ┕?翠??硄ó布??琌?笷?ぇ??ず?琿?羛祘ó布?翠臟既ゼ莉甭舦綪扳?そ渤螟??稰ぃ獽???カチ穎?蔼臟???ヘ??ぃЫ???笷?カ?Τぃぶ?穦?蔼臟呼蹈硈钡?ㄤウ?カ?翠臟玡ら虏ざ布叭?硓臩??箇痙耫?倒ず?犁笲坝?セ翠カチ???﹁?纒?ㄉ?????潦布狝叭??辨硂兜狝叭?镑?戳辅龟?埃??蔼臟?潦布?呼蹈潦布ョ琌?璶も琿?ず?硓筁筿福㎝も诀潦禦蔼臟布??だΘ剪??翠??狦⊿Τず???チ刽や??ㄣ?璶ㄏノ硂ㄇ呼?潦布狝叭ごΤ窖?ぃ獽?硂讽い瞣疉?翠刽㎝?チ刽?传?翠?ビ叫ず?や??ㄣ??ぱ???翠??ず?蔼臟筿福潦布呼蹈?癸钡单ぃぶ拜肈??ㄢ?????竒蕾?笆?ぃ??ぃ莱Θ?糤??翠蔼臟潦布螟??Й锚ㄢ?ユ┕?毁锚?ら玡翠緿快?ヴ眎惧?だㄉいァ烩旧?酵のず?籔翠緿ユ瑈???┮眏秸??翴?ボ弘??ㄤい矗の??璶σ納???だ妮??闽祙跋?ㄏノ?贺砯刽单畉钵???ず???Τ闽翠緿?現郸惫琁?璶Τ?玃秈翠緿竒蕾祇甶??Τ?玃秈翠緿チネэ到???粄痷蝶︳翠緿?瑈チ種㎝?穦は莱??快猭羆ゑ?螟??疭跋現┎?笆?いァ㎝ず?Τ闽场?は琈翠??闽ち?????碝т秆∕快猭??獺??Θ秆∕よ??琵翠??ノ?笷硄?獺ノ?单篋ノ?や??ㄣ???翠碞?淮肞潦布?ず?埃??ó???潦布?ョΤだ?約獂??ó布?扳翴?翠?ノ?秏靡???潦禦?瓣???珹蔼臟布?ず??ó布??翠砞竚硂ㄇ?扳翴?м砃?莱ぃ??ぃ??狝?毁锚?ず???扳翴Μ??﹚も尿禣??砏﹚琌–眎布Μ?5じ?チ刽?沮????ら??翠?扳ず?蔼臟布?┪璶Μ?环蔼?5じ?も尿禣?硂?Μ禣夹非莱Τ耕?碩???秸?禖現┎莱?笆ざ??络﹚?瞶?蔼臟布?扳も尿禣?蔼臟癸?翠τē琌穝翧ㄆ??笲犁?戳???ㄇぃì??瞶秆?そ渤癸蔼臟布叭?闽猔?は琈カチ癸蔼臟秨硄?荐ち戳??蔼臟璶祇揣程??痲?Θ?羛么?翠籔ず???盿????Θ?芖跋????ネ?伴??蔼臟狝叭碞ゲ斗暗?よ獽?蔼??布基ㄣ?ま??現┎莱荷е籔ず??坝???Ч到?侯?よ???眖獽?翠??纔磃カチ?à??σ?琵翠?ㄉ?纔借獽??蔼臟狝叭?パ猌簙?厩????さ?3る????絞担杠?珿甤窟?礚阶?琌街?常莱赣Θ???????らタΑ籔弄?ǎ??Ν玡?赣??????淋??狥镭?瓜?繻秈︽そ痲量畒??弄?量瓃???璉???抄︸?珿ㄆ???珿甤窟?硂セ??肈ヘ????玱虏虫??沮??ざ残?赣??à紈?琌春?そ堕柑??唉瑈?窟???骸ìρ窟K?框腀?㎝?唉??公玙繧秈?珿甤?秨﹍??╰??玙繧珿ㄆ??パ?比秨珿甤柑?竤窟???ネ珹?の???绊?菌?肚┯??谨烦る??珿甤柑?礚蛮?葵??撤冰?霉簙?禥壁?窟き单窟??砆结ぉ??ネ??眒?玱皗脅?程??担届??琌?珿甤Θ?籖??硂?竤?稲?窟??簍?禴蘕癬ヱ?弘眒栏絏????琌??膀糷チ牡?み瞶吭高畍?い瓣獵??產厩穦瞶ㄆ?猠??そ??產?穦穦??纯????狂圭獵????穝獵??单??の呼蹈碈砰祇?钢簈?床ゅ??蝶??弧单?珇???ㄓ秨﹍そ?肈?㎝ㄠ担ゅ厩??弧承??ㄤ????疭??疭?纯莉???い瓣獵??產狹??单贱??珿甤窟??承?ㄓパ?虏虫?パ????????–㏄??ら戳丁礚猭?產?胔??畊?ㄠΘ??穃???ノヰ??丁糶??硂セ担杠?㏄ソ?產弄倒?ㄠ?ㄏ眔硂セ?Τ??抄︸???竡?迟緓????顾馒?ネ珹ノみ???繰?抄??弄?セ??琌程┋褐?鮔秘???籄???Θ??傍―?ぃ蔼?и?ゲ斗?堡┮局Τ??????籔????癬?е贾?セ╄ぃ?烦る?竲˙??〗ゅ?セ厨癘???Щ5G?材き?簿笆硄獺╰塻?Ν籇加辫臫??琌さ?ぺ峨霉êMWC??翴兜ヘぇ??癸??產策??盽?4G呼蹈?5Gぉ??材??禜讽礛琌ゑㄤ?е??铆﹚ぇ摸??ㄤ龟ウ?纔翴?ぃ??硉?ê或虏虫?τ琌?羛呼?IoT?单伐惠?┑筐м砃?莱ノ?繦?セ?呼蹈坝?祇??眔5G繵琿呼蹈?代刚羬?砛?靡?碞虑硂诀穦㎝?產贝癚?翠?5G祇甶秈??〗ゅ?筿???量?琌5G?瞶┮讽礛?ウ穦ゑ4G??3Gㄓ眔纔秤?沮厨さ?穦璹???瓣悔5G夹非????筿癟坝?蛤繦ㄓ暗?????︽笆呼隔羛幅?瞷﹚竡???5G呼蹈璶―??1??10Gbps戈?肚块硉瞯や穿计窾ノめ??2??1Gbps戈?肚块硉瞯??矗ㄑ???加糷快そ?渤?????3?や穿计?窾??祇硈钡?ノ?や穿?砏家肚稰竟呼蹈场竝??4?繵眯?瞯莱ゑ4G陪帝糤眏??5?滦籠瞯ゑ4GΤ┮矗蔼??5?獺??瞯莱眔??眏??6?┑筐莱陪帝??LTE?????︽笆呼隔羛幅?粄??5G莱穦?2020?嘲尿崩??Τ?场だ瓣產┪?跋?????┏?カ??骸ì?穨㎝?禣?惠―?‵バ?瓾盢Θ?翴?翠?5G呼蹈??沮硄癟ㄆ叭恨瞶Ы?购だ?盢だ??腨?τē琌???26GHz㎝28GHz硂??ぃ?繵琿??26GHz㎝28GHz妮蔼繵肚块?祇甮禯瞒菠祏?繵瞯稶蔼祇甮禯瞒稶祏??–筳100μ碞璶杆砞祇甮???硓?ョ???ぃ続?ㄑも诀ㄏノ?珿???杆???耕竃盞??跋??à?簧苧芖单????籔?ぇ丁?肚癳?р癟腹肚??ず?ぃ筁瞷砆莱ノ?矫琍狝叭??τ矫琍钡Μ???砞?綟??瓾?‵バ?皑綽?㎝í琖单??传ēぇ現┎璝ゼ??硂ㄇ?跋?钡Μ?穐ǐ?ê或羆??筄κ窾??瓾?‵バ㎝皑綽?盢Θ??5G?翴???翠戈癟?м坝穦篴臕穦?よ玂勾钡??翠ゅ蹲厨癘?砐拜??ボ?Τㄇセ?筿癟坝竒??眔5G代刚礟?秈︽﹚翴代刚??痷タ?5G礟ㄤ龟?ゼ祇????㎝璣瓣?ゑ?┘ü瘤?眔ぇ丁?150MHz???у???5G礟酚?莉眔程?繵眯琌Vodafone??箇﹚さ?挤??200MHz?ず???穨㎝獺?て场?Ν???11る?獽?5G购だ?㎝?繵琿?秈祘?ぶ辅???は芠?翠ご?吭高讽い?2019??╃芥礟酚?Τ逼常ゼ?щ?狝叭?璝吭高籔祇礟?˙秈︽????逼矫琍钡Μ??穐綞ㄆ﹜?τ獶璶??场吭高Ч拨??暗?ê或獽?崆?ぃぶ?禖矗Ν祇礟の代刚??矪?琌5G惠璶??诀???4G?き??????т?よ?杆诀?㎝璹潦?闽竟?獽璶?禣???禖?タ?禦加??瘤礛禦??????穐????ぃ筁??矗Ν?逼璹潦趁惋の杆?单???翠?薄猵碞钩硈加常ゼ禦?稱暗ぐ或常ぃ︽?????い砍?地??Ericsson单瞷??セ礚猭?セ翠カ初ネ玻ヴ?玻珇?伐ㄤ秖??俱碭场?洪?眔?妓??诀ㄓ嫉初?τ?翠?瑈笆ㄑ莱坝稱箇璹5G诀??琌ぃ?????セ硈眔?碭?繵琿常ゼ???硈钡?κ窾竟????瘤礛讽ЫΤ種р?繵琿?–琿20MHz?よΑ╊?ㄓ琵筿癟坝膙щ???10?繵琿?τ5G程瞶稱?呼蹈吏挂琌ノ荷100MHz???暗?–?1Gbps?佩?肚块?狦??ヘ玡LTE-A??暗?–?600Mbps?1Gbps?ゑ??セеぃ?び??ㄆ龟???更?甅筿紇??琌ㄢ??だ牧?ㄆ?┮???莱ノ??セノぃ?硂贺硉??5G???纔翴琌呼蹈┑筐?NetworkLatency???続???ㄒ?醇??カ?礚?緍緋ㄏノ??┑筐?癸?眔??4G獽ぃ镑???ㄤΩ4G–?祇甮???癸莱碭窾?も诀??5G??硈?100窾?筿?竟???続?ノㄓ巨?の硈么ぃ?筿竟?讽Ы?﹚–丁筿癟坝程???膙щ100MHz?繵琿?传ēぇ?基蔼?眔?兵ン??Τ???瞷砆ㄢ丁そ?腍??场繵琿???┦?瞷??翠Τせ?筿癟坝??珹?礟筿癟坝㎝店览呼蹈ㄑ莱坝??犁笲い??Τ??Τ?丁程沧琌?眔????⌒⌒癘瓃窥灵??甃в睲???い??ゅ厩?畍1る28ら??初?翠ゅ厩?畒酵穦??и羭?程?ㄢ?いゅノ迭硑?ぃ讽?ㄒ??ㄤい闽?ノ迭??琌????┮弧??ρ畍硂妓稲拦厩ネ?τ厩ネ?????莱赣ノ?稲臔??迭?癸?и干?籄綷弄??ゅ彻?Τ??矗蔼獵ぶ??粂ゅ???硂?礛琌ρネ盽酵?иΤ?セ穝??ゅて璣动?穦癘⌒⌒窥灵?甃в睲??い??珇籔ネ琻?さ?パ?翠いゅ?厩??????┮阶???讽?城?厩??產?疭?琌窥??ㄢ??ㄤゅ彻ぇ睲硄???臭?獵ぶ?糶?ぇ发家?讽礛?и硂セ??糶?ヘ???獶???厩??ゅ??玭?τΤ?約溜?ゅ厩㎝ゅて種竡??いи癸???哪瓃???臮??籔????挡絫????痲?〗ゅ?独蝴假?ゅ醇???ゅく???ゅ玦?綷弄窥灵??1910-1998??甃в睲?1921-2013????い?1928-2017?窖??ネ??珇?﹍?и??厩?戳?弄窥?ネ??瞅????螟?癸????ㄇρ畍??泊????弄甃?ネ??稲盌?穦??籸单ゅ???ゅ厩蝶阶ぃ????定?τ莱い﹁?臮?弄??ネ??オも?羀??㎝?硃换笴??佩砓?いゅ??眒??の?させ????ぱ???糴約??弄?ゅみ繨纒????祇谋硂场ゅ阶竒ㄥ??ир窥?甃?????城???哪睦?弄ㄤ??稱ǎㄤ??1969и?厩拨穨ê??琄ぱ???翠いゅ?厩???量绑钮???い?ネ?簍量??????ゅ美獵?栋砰??纒?砐硂??钢??床ゅ產?и琌ㄤ??и?∟?琄?柑?∟?琄锭??い?拨穨?眖?翠??瓣弄?╯皘?碒安柑?ń瓅瓅??????ぱ?ミ撤甃??秈τ祅绑????砐?в睲毙甭??编窥灵??ネ?玥琌15???ㄆ?1976?и眖玐ヨ玐?ミ?厩?眔痴?厩???ダ??翠いゅ?厩毙??1984????ㄊ?笴?み﹀ㄓ奸?祇?砐?厩?ぇ├?羬??????澈籜???穦编?叫毙?и???窥?ネ?伙????伙?弄窥灵??甃в睲???い???帝??猂阶???帝??㎝?????獺ㄓ┕?穦编?????籔??い??Θ??厩柑??ㄆ?琌и计??柑伐??璶?ゅ厩?笆?窥?甃?????Τㄤ城??Θ碞?窥灵?Τ?ゅて盭盵?ぇ臕?甃в睲??い瓣瞷??弧??㎝?い瓣?ㄥ?籲??莉竒ㄥぇ嘿???い掸丽き???钢ゅ﹙畍???常琌痴懂ぇ??碞ㄤ程??ぇ矪虏τēぇ?玥窥痴厩?甃?醚??Ё??窥灵??痴厩??だ?瞷????酵美魁?㎝?恨繞絪?????酵阶?ゅ厩??渤?某肈?紉まい??秖ㄥ膟?祇?種ǎ?Θㄤ?狥?﹁??み瞶я???厩籄籔??きκ?玡糂糆???笵﹙伐?瞶耴???М猭痷挂?セ㏕礚??瞶阶换?㊣莱?甃в睲?弄い﹁ゅ厩竒ㄥ?籈礘?い瓣瞷??籄Τ??ゅみ繨纒????弧??蛾酚ぇ禜??祇瞷㎝蝶糵?禫??珇??禬禫?現獀タ絋??吏挂?蔼?蝶基窥灵?㎝眎稲???籄??ㄤ?贺贺?ǎ??い瓣瞷??弧??Θ?產ぇē?紇臫瞏环???いも搐眒掸?????︹掸糶床ゅ?档︹掸糶钢?堵︹掸糶蝶阶?屡︹掸陆亩??︹掸絪胯?????摩模τ蔼稻?㏕ゅ掸ぇ伙获????ゅみ繨纒??癌?粂???狦?ノ?????笷紈?ㄓ?甧?玥窥?ネ?ゅ醇????ネ?ゅく??甃?ネ?ゅ玦??蹦ノ﹁よゅ厩??砃粂?玥??常琌い地??ゅ厩??majorwriter┪majorcritic???蝶基?????蔼?藉?????砰计??柑и綷弄????珇τ莉痲???籔??ユ┕τ币祇稰????硂セ?ゅて璣动?穦癘⌒⌒窥灵?甃в睲??い??珇籔ネ琻琌и莉痲?τ弧?痲矪?稰??τ癘魁竒喷?ゅ彻挡栋??弧琌??厩ネ?揭钮量㎝揭緇?旧畍叫痲?掸癘⌒⌒綠?ㄤㄆ癘?ㄓ?竒筁柬耿??????碭??τ????セ???絞ゅ彻い?????常?瞷?ㄆ龟????磇磇?堡?甃?ネ脖苂窥?ネ??弧㎝ゅ厩蝶阶???ネ?旧筁?╯ネ糶Θ窥ん?珇蝶阶?厩?阶ゅ???2009??芖?窥灵?κ?较ò?癚穦??祇?阶ゅ猂蝶ㄤ?瞅????瞅??琌甃???弄蔼蝶ぇ??窥?ネ玥穛?甃?ネ硂????弄筁??ネ??珇???ゅ厩?產硂妓?舱????弧琌ㄢ─??ゅ厩?い地?砰?窥灵??膟?默礚奎?甃в睲?膟???狥???い?膟褐?ッ琄?耴妮?芖?產?纯??翠ヴ毙????狦硈и硂??技?????翠ō??璸衡?玥ㄢ─???い地?砰疭︹???陪?セ?Μ魁?ゅ彻?Τ23絞?だ?窥?甃???场だ?–场だ秨繷?璝?絞??材?场だ????ゅて?贾?ゅ彻??材?场だ??甃в睲?痴芠?у蝶產??材?场だ??紸丽?き眒掸?单???孔ぇ阶ゅ?ㄤ???法导碞琌灵????琄??る?撤甃в睲???㎝钢???癬?单?孔ぇ床ゅ?セ??琌?孔阶ゅ籔床ゅ??栋?ㄤ龟癸иτē?セ??ゅ彻摸??だτぃ?だ???阶ゅ?い?и?―ゅ??尖?Τ??Τ?┦?钩?ゅ?妓???床ゅ?い?и?―ず甧Τ厩拜Τǎ醚?Τ阶ゅ??蝴?传ēぇ??玡??и??ゅ?阶??????и??阶?ゅ????ゅ?阶?琌??い?ネ????眎㎝???и簍枚ㄤ種??阶ゅ莱赣?ē戈?閩???ゅみ繨纒?阶籲粂???碞琌?霉皑禤┰吹(Horace)??Τ痲?Τ届?ぇ種?侯?τē?ぃ阶琌阶ゅ┪琌床ゅ?常莱赣暗?窥灵??ネ璶―??︽ゅぇ??ミēぇМ???碞琌糂糆?眎?薄??称????ネ程????珇借⌒⌒痴厩??醚?Ё?⌒⌒常璶局τΤぇ?硂琌и??晋??ゅ?瘤ぃ????翾┕?碞钩癸???畍厩砃㎝承?挂??翾┕?妓???い??翠??セ?眔?ダ????獵俘?ダ??Τ窥?ネ?????纯∕﹚甭ぉ?篴臕ゅ厩痴?厩????ダ????崩??甃?ネ??い瓣瞷??弧??单?贺帝????ネ?ダ?毙厩?????骸?翠?承??伦Μ????ネ籔ダ?Τ硂妓?瞁方?┪砛临????и琌い???ね?琌纯竒?毙甭硂?じ??硂セ癘瓃???ネ?ゅ栋パダ?????????璉春?临Τ?瞏玴?眏墩??セ?┮Μゅ彻?珹????7る┮级???蔼动贝辨??い?ネ??セ??Τ?眎?禥瓜???珹穝?╃尼?酚????10る26らи?蔼动把?い??厩羭︽????い?糶?翠?魁?祇?穦篬紋ネ?穦????ネ1985?9る瞒秨?翠?蔼动ヴ毙?琌?11る?糶笵??翠??琌???ネ柑?程?﹚程????戳??硂????珇????ゅ厩ネ㏑柑??ゑ??伐????セ?癸硂场?魁??だ?跌?セ???㎝钢???癬⌒⌒癘??い??ぱ?タ琌硂?钢ゅ﹙畍?翠?戳?珇㎝ネ????┾妓?魁?稱ぃ?祇?穦ぇ?????る??ネ碞?硊?????畍???碒??12る勉??瞷?ぱ??フド加????穢瑅瑅?酵ゅ?τ???腳禥ゅ厩框玻?玥?ぱ?パи?膥┯?琵地甃?甝莉痲???虏ざ独蝴假?????翠いゅ?厩いゅ╰毙甭??瓣MacalesterCollegeの???厩?畊量畒毙甭?帝Τ??翠ゅ厩?贝???ゅみ繨纒?砰╰籔莱ノ???钡地??单??緇贺?い?禩?集揽Θ??瞴闽猔某肈?纯硈ヴㄢ??翠?瓣坝穦?畊?甝贬??獶盽闽猔硂?杠肈??粄??い?竒蕾セōㄣΤ蔼?が干┦?┮?蛮よぇ丁?竒蕾????螟瘆吊??狦ゼㄓㄢ??т??贺穝???烩办??獺┪穦盿ㄓ蛮墓Ы??い瓣锣??禣旧?カ初甝贬?ボ?痙種?ぃぶい戈??戈そ?┪癸い?禩?集揽稰?紐納?ぷㄤ琌?癸よ?跋Τ?痲闽玒?そ?????獺タタ??硂贺坝??踞紐?礚阶琌い戈┪琌?戈そ?盢???玃秈竒禩??秆∕瘆Ы???坝穦???硂よ?常Τ???疭?琌い?禩?闽玒ゑ耕候眎????穦?癸癬?玃Θ?玃秈㎝????ノ?ㄤ?ノ琌獶盽タ?の縩伐???癸?い?禩??╉?????丁弧猭????よ紐納いよ眏??甝贬玥粄?い瓣盪癬ㄤ龟???瓣?ず????盿ㄓ竒蕾?痲??い瓣?ㄓ琌????旧??瓣產??琌さ?穦Θ????禣旧??眏?カ初?硂?カ初?矗ㄑ穦倒ぉ?瓣?稼瑆?らセ┪龙瓣单???璶竒蕾砰??把籔い瓣カ初莉眔???诀穦??甝贬矗???い瓣?磕烩办ゼㄓ癸?秨??盢穦琌?兜獶盽?璶?羭惫???硂琌パいよ?笆龟琁???羭惫?τ硂?羭惫セōΤ?罽?い?禩?丁?ぃキ颗??秆睦?????瓣??磕狝叭穨?眏?い瓣崩?硂兜惫琁单??癸よ矗ㄑ???穝????禔癸?い瓣τē玥Τ?耎??磕烩办?瞏??約?の瓣悔て?祘??硂?碞琌┮孔蛮墓Ы????磕秨?Τ?て秆だ猍甝贬?ビ??眖ㄓ常谋眔禩?拜肈ぃ琌禩?驹ㄓ秆∕??常琌ノ蛮よ秈?˙?眏瞏????т?穝???烩办ㄓ秆∕????矗?瓣產?畊策?キΝ玡?痴鞔阶韭?笆?????╰?秨?惫琁??秨?ず??磕穨??贺兵蹿膀セ??竒?膌?秨??烩办?約?秨????????瞷??戈?獶盽闽猔の獶盽縩伐???穝癸い瓣秈︽场竝??τ?戈玻恨瞶穨叭よ??甝贬?ボ舧??ず?ま?膙?诀????そ????丁い戈瓣悔戈玻恨瞶そ??癸ず?ぇ丁の籔?戈?膙?ご礛?Τ獺み?????戈秈?い瓣?碞钩?┕い瓣そ?秨┹??カ初??妓惠璶竒菌厩策の糤??筁祘??獺セ?戈玻恨瞶そ??秸???㎝?秆い瓣措笵???环秤?戈??SIEΝ玡???崩??さ?20?約?舧??辽ó笴栏?GranTurismo?╰???瞴仓縩綪秖瞷??瘆8,040窾甅??GT?╰?籹??の?ず?ㄥ?ボ??龟??螟稱钩?GT??ウ?20?菌?い?扳?8,040窾甅??產??硂或??丁ㄓ?и?硂蹿笴栏?琵и稰??だ蔼砍?и?辨?硂柑??產のи??═ó穨?い??ねのや????笷и?痷港?谅種???GT?╰?程穝??GranTurismoSport?瞷籔瓣悔═羛?FIA???羭快?2018FIAGranTurismo玜瓁繟夹辽????Τ闽硂兜繟夹辽の钡?ㄓ?絬?辽﹗????盢ぃらそ??〗ゅ?FUKUDA?ど碩籔?场だカチ?戈糤?叉瓂莱砞?瞶把σ膀非搭?╉?翠ゅ蹲厨癟?癘?驴惧谨?浪癚程??戈そ渤吭高琎ら挡???羛穦璶―盢程??戈パ瞷??羱じ秸ど?じ???莱盢?戈?キ??ぶ–ㄢ??浪?э?????浪???羛穦舦痲〆?穦?畊?介丑?ボ?程??戈ど碩籔?场だカチ??戈糤?叉瓂?瞇籠瞯ョぃì????ぃ?だㄉ?穦?竒蕾Θ狦???じ琌?さ?箇璸?羱い?计?60%璸衡眔??粄?現┎莱絋ミ???厩??瞶㎝?巨?┦蔼?把σ膀非??–Ω秸俱癚阶?把σ膀娄??搭ぶ骋戈蛮よぃゲ璶??╉??羛穦琎ら羭︽癘?穦??笷癸秸俱程??戈?種ǎ??羛穦????翠?セ?ネ玻羆?瘤パ2011??窾货じど????窾货じ?キА–?糤?%?現┎癩現纗称ョ?1窾货じ?τ??そキ?穦?骋戈蛮よ莱?Τ┮眔?ゴ???竒蕾祇甶??癪膍????莱だㄉ竒蕾Θ狦?玃秈?穦?磕??介丑????沮現┎参璸矪戈??–???戈材き??κだ?计?2011??2017?キА–?Τ%ど碩?暴程??戈玱度眔%??粿?砲碔腶??薄猵??????戈糤碩籔骋笆カ初?叉瓂?程??戈?玂毁?????龟????2019??程??戈?キ?ぃ虫ぃ?琵硄等玠畓膀糷ゴ????潦禦???τ?临璶琵???籔沟???だㄉ竒蕾Θ狦?Τ睲间???ボ?瞷???8,000じる羱や嫉?產???磏鼓瞷??程??戈?キぃのе繺┍?Ν繺基???羛穦?某盢程??戈?キ砞﹚?瞷??戈い?计?60%???2017??羱い?计68じ?膀娄?把σ筁?ㄢ??羱い?计キАど碩4%崩衡?︳璸2018??羱い?计盢糤?じ??60%璸衡??じ??某?戈?キ??程??戈э????浪??羛穦???猭﹚程??戈???龟琁???瞶莱?????浪癚??羛穦矗?ㄢ兜?某??珹莱盢程??戈?キэ?????浪????络﹚穝?程??戈?肂??埃σ納ゴ???ネ?秨やの硄等单?兜????ョ斗σ納糤?だㄉ?穦竒蕾祇甶Θ狦?じ???膀糷ゴ????镑だㄉ?瞶竒蕾Θ狦?ョ??眏?穦㎝坑????莱絋ミ???厩??瞶㎝?巨?┦蔼?把σ膀非??珹??羱い?计?60%┪滦籠骋笆??ぃぶ?15%单???–Ω秸俱癚阶?把σ膀娄??搭ぶ骋戈蛮よぃゲ璶??╉?
(责任编辑:扬州交友网)

附件:

专题推荐

相关新闻


© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备4190543420号  京公网安备9583427147号  联系我们

地址:北京市三里河路37373号 邮编:69583